top of page

Over ons

Het Didactisch EPD is een initiatief van de HAN University of Applied Sciences. Samen met de Hogeschool Utrecht en Hogeschool Saxion zijn de uitgangspunten voor het Didactisch EPD benoemd. Mede dankzij de subsidie uit de stimuleringsregeling open en online onderwijs van SURF is het Didactisch EPD ontwikkeld als educatief hulpmiddel voor studenten in de gezondheidszorg om hen te leren hoe ze een EPD moeten gebruiken. Het Didactisch EPD biedt studenten een veilige en gecontroleerde leeromgeving om te oefenen met het gebruik van een EPD en helpt hen om vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld ten behoeve van het toepassen van het verpleegkundig proces, in het bijzonder het klinisch redeneren.

 

Daarnaast heeft SURF bijgedragen aan de ontwikkeling van het Didactisch EPD en heeft bijvoorbeeld geholpen bij de implementatie van Single Sign-On, waardoor studenten en docenten eenvoudig en veilig kunnen inloggen op het Didactisch EPD.

Het beheer van het Didactisch EPD wordt verzorgd door Consortium Beroepsonderwijs.  Het beheer van het Didactisch EPD is een belangrijk aspect om ervoor te zorgen dat het hulpmiddel effectief kan worden gebruikt in de opleidingen van studenten in de gezondheidszorg. Het beheer omvat het opzetten van het systeem, het onderhouden van de gegevens en het trainen van docenten en studenten in het gebruik ervan.   

Lees verder...

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Saxion
Consortium Beroepsonderwijs
Vilans

Vilans is een kennispartner van het Didactisch EPD. Als kenniscentrum voor de langdurige zorg in Nederland heeft het kenniscentrum veel ervaring opgebouwd op het gebied van digitale innovatie in de zorg.

Als kennispartner biedt Vilans expertise en draagt het bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van het Didactisch EPD. Vilans heeft bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de inhoud (casussen) van het Didactisch EPD. Daarnaast draagt Vilans bij aan de evaluatie en doorontwikkeling van het Didactisch EPD, bijvoorbeeld door feedback te geven op het gebruik ervan in de praktijk en suggesties te doen voor verbetering.

Kortom, Vilans is een belangrijke kennispartner van het Didactisch EPD en biedt expertise in het gebruik ervan, draagt bij aan de ontwikkeling ervan en de verspreiding van kennis over het Didactisch EPD.

 

Door de samenwerking tussen Vilans en de HAN University of Applied Sciences en Consortium Beroepsonderwijs kunnen studenten in de gezondheidszorg worden opgeleid met behulp van een geavanceerd hulpmiddel dat hen voorbereidt op de praktijk en de kwaliteit van zorg verbetert.

Vilan

Participerende organisaties

Verschillende scholen in Nederland en België participeren actief in het gebruik van het Didactisch EPD. Door samen te werken en ervaringen uit te wisselen, streven deze scholen naar een verrijkte leeromgeving voor hun studenten.

Christelijke Hogeschool Ede
Fontys Hogeschool
Hogeschool Vives
ROC Da Vinci College
ROC Koning Willem I College
Hogeschool Windesheim
Hanze Hogeschool
ROC MBO Amersfoort
ROC Summa College
ROC RijnIJssel
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Hogeschool Thomas More
MBO Utrecht
ROC Mondriaan
Hogeschool Inholland
Hogeschool UCLL
ROC Zadkine
Nova College
Hogeschool Utrecht
Verpleegschool Antwerpen
Landstede
ROC Alfa College
Haagse Hogeschool
Hogeschool Odisee
ROC Nijmegen
ROC Noorderpoort
Participerende scholen

Verschillende scholen participeren actief in het gebruik van het Didactisch EPD. Door samen te werken en ervaringen uit te wisselen, streven deze scholen naar een verrijkte leeromgeving voor hun studenten. Het gebruik van het Didactisch EPD biedt de mogelijkheid om realistische en interactieve leerervaringen te creëren, waarbij studenten kunnen oefenen met het bijhouden van zorgvragers, het stellen van diagnoses en het opstellen van behandelplannen. Door gezamenlijk gebruik te maken van het Didactisch EPD en kennis te delen, kunnen de scholen profiteren van elkaars inzichten en best practices. Dit bevordert niet alleen de ontwikkeling van de studenten, maar ook de verbetering van het Didactisch EPD zelf. De participatie van verschillende scholen in het gebruik van het Didactisch EPD toont een streven naar innovatie en een gedeelde betrokkenheid bij het versterken van het medisch onderwijs.

bottom of page