top of page

Privacy-statement

Privacy

Voor het gebruik van didactisch-epd.nl en didactisch-epd.online worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

 

Verantwoordelijke en bewerker van deze website en de participerende onderwijsinstellingen houden hierbij de afgesproken richtlijnen, deze zijn gebaseerd op het SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services – versie 3.0. In dit normenkader is vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de persoonlijke gegevens die binnen de website didactisch-epd.online worden verwerkt. Ontwikkelaars van de website didactisch-epd.online zijn ‘bewerkers’ die uitvoering geven aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zullen zij zorg dragen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens.

 

Het normenkader geeft invulling aan de verplichtingengrond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de uitgangspunten zoals onder andere in (inter)nationale beveiligingsnormen, jurisprudentie en richtsnoeren van de toezichthouder zijn aangegeven.

 

Regeling inzage- en correctierecht

De regeling inzage- en correctierecht geldt wanneer betrokkenen (bijvoorbeeld studenten, docenten) verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die verwerkt worden conform de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling een verzoek indienen.

 

Legitieme verwerking

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die we nodig hebben voor het beschikbaar stellen van onze producten en/of diensten. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor een ander doel.

 

Persoonsgegevens verwijderen

Op het moment dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het beschikbaar stellen van onze producten, zullen wij deze verwijderen.

 

Gebruik van cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Veel van de cookies worden gebruikt met als uitsluitend doel de communicatie die benodigd is om de website weer te geven uit te voeren of om een door de bezoeker van de website gevraagde dienst te leveren.

 

Links en verwijzingen naar externe bronnen

In onze webapplicaties staat een aantal links naar externe bronnen. Hoewel deze bronnen met zorg zijn geselecteerd, kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties met persoonsgegevens omgaan.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid, neemt u dan contact met ons op.

bottom of page